Quy định về đóng tiền và hoàn trả tiền.

1. Mục đích

Học viện ngôn ngữ Samu đưa ra quy định này nhằm mục đích chuẩn bị cho trường hợp phải hoàn trả học phí mà học viên đăng ký nhập học mới và học viên đang theo học tại trường đã đóng cho nhà trường.

2.Đối tượng đóng tiền và thời gian đóng tiền

Phí xét tuyển :
Nộp trong thời gian từ khi được cấp giấy phép nhập học đến ngày quy định.
Phí nhập học :
Nộp trong thời gian từ khi được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú đến ngày quy định.
Phí cơ sở vật chất:
(1) Khi nhập học: Nộp trong thời gian từ khi được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú đến ngày quy định.
(2)Khi đang theo học tại trường: bất kể có lên lớp hay không đều phải nộp theo hạn quy định.
Phí tài liệu giảng dạy:
(1)Khi nhập học: Nộp trong thời gian từ khi được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú đến ngày quy định.
(2)Khi đang theo học tại trường: bất kể có lên lớp hay không đều phải nộp theo hạn quy định.
Phí giảng dạy:
(1)Khi nhập học: Nộp trong thời gian từ khi được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú đến ngày quy định.
(2)Khi đang theo học tại trường: bất kể có lên lớp hay không đều phải nộp theo hạn quy định.
Bảo hiểm du học sinh:
(1)Khi nhập học: Nộp trong thời gian từ khi được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú đến ngày quy định.
(2)Khi đang theo học tại trường: bất kể có lên lớp hay không đều phải nộp theo hạn quy định.

3.Hoàn trả lại tiền phí đã nộp

  1. Đối với người không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, nhà trường sẽ trừ đi phí xét tuyển, còn lại sẽ hoàn trả cho học viên.
  2. Đối với người đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú nhưng không xin visa và không đến Nhật thì nhà trường sẽ trừ đi phí xét tuyển và phí nhập học, còn lại sẽ hoàn trả cho học viên.
  3. Đối với người đã nộp hồ sơ xin visa tại cơ quan Ngoại giao nước sở tại mà không được chấp nhận cấp visa, dẫn đến không thể sang Nhật thì nhà trường sẽ trừ đi phí xét tuyển và phí nhập học, còn lại sẽ hoàn trả cho học viên.
  4. Đối với người đã có visa nhưng chưa sang Nhật mà thôi học thì nhà trường sẽ trừ đi phí xét tuyển và phí nhập học, còn lại sẽ hoàn trả cho học viên.
  5. Đối với người đã có visa và sang Nhật nhưng trước ngày nhập học lại thôi học thì nhà trường sẽ trừ đi phí xét tuyển và phí nhập học, còn lại sẽ hoàn trả cho học viên.
  6. Đối với người đã có visa và sang Nhật nhập học, nhưng sau khi nhập học lại thôi học thì sẽ không được hoàn lại các khoản phí xét tuyển, phí nhập học. Học phí cũng sẽ bị trừ đi học kỳ đầu (3 tháng).

4.Hoàn trả lại tiền phí đã nộp trong trường hợp thôi học

Tính theo học kỳ học viên đã tham gia trước đó, nhà trường sẽ hoàn trả lại học phí của số học kỳ còn lại.

5.Hoàn trả lại tiền phí đã nộp trong trường hợp bị buộc thôi học

Trong trường hợp bị buộc thôi học do vi phạm quy định của nhà trường thì theo nguyên tắc chung sẽ không được hoàn trả lại bất kỳ khoản phí nào đã nộp trước đó.

6.Bổ sung

Quy chế này được áp dụng từ 1/4/2017.