เต็มเติมความฝัน ด้วยศักยภาพที่คุณมี

ทำไมต้อง SAMU?

การเรียนรู้และการพบเจอที่สามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณได้

จุดเด่นของโรงเรียนสอนภาษา SAMU

Study

การเรียนรู้

คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจากอาจารย์มากด้วยประสบการณ์ หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับการสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้
นอกจากนี้ ที่โรงเรียนสอนภาษา SAMU ยังมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 30 สัญชาติเรียนอยู่ด้วย
ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนๆ ชาติอื่นๆได้อีกด้วย ส่งผลให้มุมมองทางความคิดของนักเรียนสู่โลกกว้างมากยิ่งขึ้น

Activity

กิจกรรม

โรงเรียนของเราสร้างเวทีในโอกาสต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเติมเต็มชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่นักเรียนจะสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดกิโมโน การชงชาญี่ปุ่น การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือกิจกรรมทัศนศึกษาไปยังเมืองคุซัทสึ แหล่งออนเซ็นอันลือชื่อของญี่ปุ่น ซึ่งมีลานเล่นสกีให้สนุกสนานด้วย นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมบาบีคิวในสวนสาธารณะที่มองเห็นทะเลในเมืองโอไดบะ กิจกรรมแข่งขันกีฬากลางแจ้ง กิจกรรมแข่งขันร้องเพลง โดยแยกตามคลาสเรียน เป็นต้น

Metropolitan“Shinjuku”

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง "ชินจูกุ

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเขตชินจูกุ ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียว เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกรุงโตเกียว ตึกระฟ้า แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ สถานบันเทิงต่างๆ ในคาบูกิโจ โกลเด้นไก เหมาะสำหรับการเดินทางมาโรงเรียน ช้อปปิ้ง เดินเล่น ทำงานพิเศษเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ โรงเรียนยังตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลาเดินเพียง 3 นาที มีทางเลือกในการเดินทางด้วยวิธีต่างๆ มากมาย

Universal Support

การสนับสนุนที่ครอบคลุมทุกด้าน

นอกจากด้านการเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังมีการสนับสนุนสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักอาศัย หรือการหางานทำพิเศษ มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อกังวลใจในการใช้ชีวิตของนักเรียน
มีระบบแนะแนวในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพในประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลอีกด้วย
มาทำความฝันของคุณให้เป็นจริงในโรงเรียนสอนภาษา SAMU กัน

คอร์ส

ที่โรงเรียนสอนภาษา SAMU เราจะแยกคลาสตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน
นอกจากความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จะเรียนรู้ได้จากคณาจารย์ของโรงเรียนแล้ว นักเรียนยังจะได้เรียนรู้มุมมองการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกต่อไปอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

ตัวอย่างคำถาม & คำตอบตั้งแต่ตอนเตรียมเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงวิธีการรับมือกรณีฉุกเฉินในระหว่างการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม